Державний облік водокористування

Відповідно до статті 25  Водного кодексу України державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднюючих речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Наказом Мінприроди №78 від 16.03.2015 р. (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2015 р. за №382/26827) затверджено “Порядок ведення державного обліку водокористування” та форма звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

        Згідно  Порядку ведення державного обліку водокористування, звіт про використання води за формою №2ТП-водгосп (річна) подається раз в рік не пізніше 1 лютого наступного за звітним року.

 

 

Під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, та:

  • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу;
  • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
  • забирають воду для зрошення в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
  • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
  • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
  • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
  • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
  • віднесені до галузі гідроенергетики;
  • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Водокористувачі, що підлягають обліку  представляють звіти по формі 2ТП-водгосп (річна) до Відділу водокористування та обліку вод Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (м. Полтава, вул. Коцюбинського, 6 кім. 40, тел. (0532) 52-49-16).

У разі припинення своєї діяльності водокористувач письмово інформує  Регіональний офіс водних ресурсів у Полтавській області.