Моніторинг вод та грунтів

Лабораторією моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області здійснюється моніторинг водних об’єктів у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання за радіологічними та хімічними показниками. Згідно свідоцтва про визнання технічної компетентності № 2В/17/18 виданого 7 вересня 2018 року чинного до 21 вересня 2020 року лабораторія має право визначати 30 показників у грунтах та 35 показників у воді. Лабораторія офісу укладає угоди з підприємствами, які не мають власних лабораторій для визначення якості зворотних вод, скинутих ними в поверхневі водойми та каналізаційну систему міст та надає платні послуги юридичним та фізичним особам.

Згідно Програми гідрохімічного контролю якості водних ресурсів басейну ріки Дніпро кожний місяць відбираються проби з р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні, Власівського водозабору м.Кременчука та ВАТ «Полтаварибгосп».

Відповідно до розпорядження КМ України № 94-р від 20.01.2016р. нормативи СанПиН №4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 року втратили чинність. Виходячи з цього, визначення ГДК (гранично допустимих концентрацій) у поверхневих водах порівнянню до цих нормативів не підлягає.

Порівняння проводяться відповідно до показників зазначених у Наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012р. №471(«Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту»).

Лабораторією моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області кожного місяця оновлюється інформація в систему МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


Контроль якості води у квітні

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 03 квітня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 26,33 мгО/дм3, БСК5 – 2,40 мгО2/дм3. По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору         03 квітня 2019 року) максимальні значення показників наступні:   ХСК – 28,15 мгО/дм3 , БСК5 – 2,80 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення – по ХСК у 1,1 рази.

 

Результати виконаних протягом квітня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 

 

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Кольо-

ровість0, ПКШ

Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ:

Норми ЕБВО від 30.07.12

1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище

в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

03.04.

2019

5,0 11,60 38 0,23 28,15  0,15 0,065  

0,16

Кам’янське водосховище

в/з м. Горішні Плавні

03.04.

2019

 

5,0

 

11,20

 

42

 

0,38

 

26,33

 

0,22

 

0,051

 

0,12

Відбір проб у квітні з Кременчуцького водосховища у створі Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал»

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро
протягом березня  2019 року

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 26 березня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 26,46 мгО/дм3, БСК5 – 2,08 мгО2/дм3. По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору         26 березня 2019 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 30,30 мгО/дм3 , БСК5 – 2,44 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення – по ХСК у 1,2 рази.

 

 

 

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Кольо-

ровість0, ПКШ

Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ:

Норми ЕБВО від 30.07.12

1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище

в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

26.03.

2019

5,0 10,88 36 0,212 30,30 < 0,1 0,065  

< 0,05

Кам’янське водосховище

в/з м. Горішні Плавні

26.03. 2019  

5,0

 

10,34

 

48

 

0,440

 

26,46

 

< 0,1

 

0,044

 

< 0,05

Відбір проб у березні з Кременчуцького водосховища у створі Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал»

 

 

Аванкамера Градизької зрошувальної системи, березень 2019 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом лютого місяця 2019 року

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 06 лютого 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 35,77 мгО/дм3, БСК5 – 2,60 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,4 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 06 лютого 2019 року) максимальні значення показників наступні:   ХСК – 34,30 мгО/дм3 , БСК5 – 2,52 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення – по ХСК у 1,4 рази.

 

Назва створу Дата відбору Темпера-тура,оС Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Кольо-

ровість0, ПКШ

Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

заг, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

Норматив Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0

2,15

Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

06.02.

2019

 

2,0

 

6,40

 

31

 

0,609

 

34,30

 

0,171

 

0,132

 

0,121

Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні

06.02. 2019

2,0 6,60 49 0,581 35,77 0,261 0,072

0,158

 


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом січня місяця 2019р.

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 10 січня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 28,57 мгО/дм3, БСК5 – 2,20 мгО2/3.

По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 10 січня 2019 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 30,35 мгО/дм3 , БСК5 – 2,40 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення по ХСК у 1,2 рази.

 

Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 10.01.2019 1,0 8,08 30 0,204 30,35 0,171 <0,05 0,133
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 10.01.2019 1,0 7,24 48 0,659 28,57 0,153 0,062 0,189