Моніторинг вод та грунтів

Лабораторією моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області здійснюється моніторинг водних об’єктів у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання за радіологічними та хімічними показниками. Згідно свідоцтва про визнання технічної компетентності № 2В/17/18 виданого 7 вересня 2018 року чинного до 21 вересня 2020 року лабораторія має право визначати 30 показників у грунтах та 35 показників у воді. Лабораторія офісу укладає угоди з підприємствами, які не мають власних лабораторій для визначення якості зворотних вод, скинутих ними в поверхневі водойми та каналізаційну систему міст та надає платні послуги юридичним та фізичним особам.

Наказом Держводагентства України від 10.01.2020 р. № 21 визначено перелік пунктів моніторингу масивів поверхневих вод у частині вимірювань вмісту забруднюючих речовин для визначення хімічного стану і якості води в контрольних створах питного водопостачання та використання її на полив із Кременчуцького та Кам’янського водосховищ.

Відповідно до розпорядження КМ України № 94-р від 20.01.2016р. нормативи СанПиН №4630-88 для поверхневих вод водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування з 01.01.2017 року втратили чинність. Виходячи з цього, визначення ГДК (гранично допустимих концентрацій) у поверхневих водах порівнянню до цих нормативів не підлягає.

Порівняння проводяться відповідно до показників зазначених у Наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.07.2012р. №471(«Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства, щодо гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у морських та прісних водах (біохімічного споживання кисню (БСК5), хімічного споживання кисню (ХСК), завислих речовин, мінерального фосфору та амонійного азоту»).

Лабораторією моніторингу вод та грунтів Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області кожного місяця оновлюється інформація в систему МОНІТОРИНГ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ


Контроль якості води у січні 2020 року

Гідрохімічний режим води в р.Дніпро в створі питного водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 14 січня 2020 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 26,88 мгО/дм3,

БСК5 – 2,52 мгО2/дм3.

За вищевказаними показниками перевищення нормативних значень зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

 У створі Власівського питного водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 14 січня 2020 р.) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників

ХСК- 28,56 мгО/дм3,

БСК5 – 2,80 мгО2/дм3.

За вищевказаними показниками перевищення нормативних значень зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

       На центральному пляжі м.Полтава в р.Ворскла було проведено відбір проби води перед святкуванням Водохреща (дата відбору 15 січня 2020 р.) результати аналізів наступні:

ХСК – 34,44 мгО/дм3,

БСК5 – 3,44 мгО2/дм3.

Вміст заліза загального становив – 0,380 мг/дм3.

Результати виконаних протягом січня лабораторних досліджень за основними показниками наведені в таблиці 1

Назва створу Датавідбо-ру Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО/дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

14.01. 2020 3,0 11,36 30 0,310 28,56 0,150 0,058 0,190
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 14.01. 2020 3,0 6,80 30 0,690 26,88 0,130 0,058 0,120

14 січня року спеціалістами лабораторії моніторингу вод та ґрунтів проведено відбір з Кременчуцького водосховища у створі Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал». Льодостав зовсім відсутній, температура на час відбору становила  + 3 ºС.

 

Відбір проб 15 січня з р.Ворскла в створі запланованого Водохреща біля Центрального пляжу було проведено новим пробовідбірником (шток телескопічний Burkle та стакан маятниковий Pendelbecher V2A)

 

 

 

Контроль якості води у грудні 2019 року

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі питного водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 04 грудня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 30,87 мгО/дм3,

БСК5 – 2,60 мгО2/дм3.

За вищевказаними Нормативами перевищення зафіксовано по ХСК у 1,2 рази.

У створі Власівського питного водозабору м. Кременчука з р. Дніпро (дата відбору 04 грудня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 26,33 мгО/дм3,

БСК5 – 2,20 мгО2/дм3.

За вищевказаними Нормативами перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

Результати виконаних протягом грудня  лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

04.12. 2019 3,0 10,8 30 0,283 26,33 0,225 0,086 0,264
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 04.12. 2019 4,0 9,2 30 0,704 30,87 0,120 0,065 0,178

04.12.2019 року спеціалістами лабораторії моніторингу вод та ґрунтів проведено останній відбір в цьому році з Кременчуцького водосховища у створі Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал». Льодостав відсутній, температура на час відбору становила +3÷4 ºС.

 

Контроль якості води у листопаді

 

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 07 листопада 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 34,27 мгО/дм3,

БСК5 – 2,60 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,4 рази.

У створі Власівського водозабору м. Кременчука з р. Дніпро (дата відбору 07 листопада 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 29,99 мгО/дм3,

БСК5 – 2,44 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,2 рази.

Результати виконаних протягом листопада лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

Назва створу

Дата відбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

07.11.

2019

9,0 9,52 30 0,149 29,99 0,187 0,058 0,201
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 07.11.

2019

 

9,0

 

4,96

 

30

 

0,682

 

34,27

 

0,160

 

0,072

 

0,196

Відбір проб з Кременчуцького водосховища 07.11.2019 року.

 

Проведення вимірювань якісного складу проб води з р. Дніпро лабораторією моніторингу вод і ґрунтів.

 

 

 

 

Контроль якості води у жовтні

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 09 жовтня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 36,07 мгО/дм3,

БСК5 – 3,64 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,4 рази, БСК5 у 1,2 рази.

У створі Власівського водозабору м. Кременчука з р. Дніпро (дата відбору 09 жовтня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 32,11 мгО/дм3,

БСК5 – 3,08 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,3 рази, БСК5 у 1,1 рази.

 

Результати виконаних протягом жовтня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води

Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

09.10.

2019

11,0 8,96 30 0,321 32,11  0,210 0,062 0,1267
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 09.10. 2019  

11,0

 

6,24

 

30

 

0,570

 

36,07

 

0,244

 

0,058

 

0,176

 

В лабораторії моніторингу вод та ґрунтів проводиться вимірювання нафтопродуктів у поверхневих водах на приладі «Мікран».

 

 

 

 

Контроль якості води у вересні

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 04 вересня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 37,73 мгО/дм3,

БСК5 – 3,72 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,5 рази, БСК5 у 1,2 рази.

У створі Власівського водозабору м. Кременчука з р. Дніпро (дата відбору 04 вересня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 31,36 мгО/дм3,

БСК5 – 3,08 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,3 рази, БСК5 у 1,1 рази.

Результати виконаних протягом вересня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

04.09.

2019

22,0 6,64 26 0,432 31,36 0,129 0,072 0,137
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 04.09.

2019

 

21,0

 

8,08

 

30

 

0,441

 

37,73

 

0,102

 

0,069

 

0,161

 

 

Кременчуцьке водосховище 04 вересня 2019 р.

 

 

 

 

Проведення вимірювань якісного складу проб води лабораторією моніторингу вод і ґрунтів РОВР у Полтавській області.

 

 

 


Контроль якості води у серпні

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 07 серпня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 36,13 мгО/дм3,

БСК5 – 3,60 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,4 рази, БСК5 у 1,2 рази.

У створі Власівського водозабору м. Кременчука з р. Дніпро (дата відбору  07 серпня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 33,90 мгО/дм3,

БСК5 – 2,96 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,3 рази.

Результати виконаних протягом серпня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

 

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

07.08.

2019

23,0 5,60 28 0,502 33,90 0,210 0,065 0,180
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 07.08.

2019

 

22,0

 

8,00

 

30

 

0,840

 

36,13

 

0,280

 

0,058

 

0,160

 

Кременчуцьке водосховище 07 серпня 2019 р.

 

 

 

 

Проведення вимірювань якісного складу проб води.

 

 

 


Контроль якості води у липні

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі водозабору м. Горішні Плавні (дата відбору 03 липня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 32,34 мгО/дм3,

БСК5 – 3,12 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,3 рази, БСК5 у 1,1 рази.

У створі Власівського водозабору м. Кременчука з р. Дніпро (дата відбору  03 липня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 26,80 мгО/дм3,

БСК5 – 2,80 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

Результати виконаних протягом липня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

03.07.

2019

24,0 5,12 30 0,94 35,11 0,25 0,065 0,19
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 04.07.

2019

 

24,0

 

7,76

 

28

 

0,47

 

37,76

 

0,20

 

0,066

 

0,11

На виконання доручення тимчасово виконуючого обов’язки голови Полтавської обласної державної адміністрації Пругла О.Є. від 27.06.2019 № 11067/0/01-73 та Держводагенства України проведено в умовах обмеженого фінансування виїзд на кризовий моніторинг спеціалістами лабораторії моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Полтавській області разом з спеціалістами відділу іхтіології та регулювання рибальства Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області 03.07.2019 року були відібрані проби води з Кременчуцького та Кам’янського водосховищ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані гідрохімічних аналіз проб води по створам Кам’янського та Кременчуцького  водосховищ за  03 – 04липня 2019 року.

Показники Одиниці виміру Кам’янське вдсх.

800м нижче Кременчуцької ГЕС

(в районі Красного Камня)

Кам’янське вдсх.

м.Кременчук

в створі річного порту

Кам’янське вдсх.

в створі Управління Державногог агентства рибного господарства

Кам’янське

вдсх.

в створі гирла р.Псел

(урочище Кантарево)

Кам’янське

вдсх.

в створі водозабору

м. Горішні Плавні

«Нормати-ви екологічної безпеки водних об’єктів, що використо-вуються для потреб рибного господарс-ва»
Температура градус 24 24 24 24 24
Кисень

розчинений

мгО2/дм3 7,6 5,84 6,0 8,00 7,76
Марганець мг/дм3 0,091 0,162 0,318 0,058 0,066
Залізо загальне мг/дм3 0,21 0,18 0,20 0,17 0,20
Амоній сольовий мг/дм3 0,70 0,59 0,782 0,57 0,47 0,6-1,28
ХСК мгО/дм3 32,34 29,57 32,34 33,26 32,34 25,0
Колір градус 60 61 72 57 59
Запах бали 2 2 2 2 2
Фосфат-іон мг/дм3 0,13 0,07 0,11 0,06 0,11 2,14
Прозорість см 23 22 20 30 28

 

Показники Одиниці виміру Кременчуцьке вдсх.

в створі водозабору  КП «Кременчук водоканал»

Кременчуцьке вдсх.

насосна станція Власівського водозабору                            КП «Кременчук водоканал»

Кременчуцьке вдсх.

аванкамера Градизької зрошувальної системи

Общий перечень ПДК и ОБУВ для воды рыбохозя-ственных водоемов «Нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використо-вуються для потреб рибного господарст-ва»
Температура градус 24 22 24
Кисень

розчинений

мгО2/дм3 8,0 5,12 8,56 не менше 6,0
Марганець мг/дм3 0,062 0,065 0,232 0,01
Залізо загальне мг/дм3 0,17 0,25 0,21 0,1
Амоній сольовий мг/дм3 0,48 0,94 0,38 0,39 0,6-1,28
ХСК мгО/дм3 26,80 35,11 29,57 25,0
Колір градус 56 56 67
Запах бали 2 2 2
Фосфат-іон мг/дм3 0,07 0,19 0,07 0,17 2,14
Прозорість см 23 30 20

Вміст розчиненого кисню станом на 03 липня у нормі: від 5,12мгО/дмна насосній станції Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал» (Кременчуцьке водосховище) до    8,00мгО/дм3 в створі гирла р.Псел ( Кам’янське  водосховище)

Відбір проб з Кременчуцького водосховища 03.07.2019 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відбір проб з аванкамери Градизької зрошувальної системи с. Пронозівка Глобинського району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвітіння синьо-зелених водоростей спостерігається біля берегів Кам’янського водосховища .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Контроль якості води у червні

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 05 червня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 30,38 мгО/дм3,

БСК5 – 3,51 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,2 рази, БСК5 у 1,2 рази .

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору  05 червня 2019 року) по вищевказаних Нормативах перевищення не зафіксовано.

 

Результати виконаних протягом червня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

Назва створу Дата

відбору

Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Прозо-рість, см Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ: Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

05.06.

2019

21,0 7,12 30 0,117 21,56 0,127 0,062 0,180
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 05.06.

2019

 

20,0

 

6,64

 

30

 

0,440

 

30,38

 

0,110

 

0,058

 

0,156

Відбір проб у червні з аванкамери Градизської зрошувальної системи (с. Пронозівка Глобинського району).

 

 

 

 

 

 

 

 


Контроль якості води у травні

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 10 травня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників:

ХСК – 29,44 мгО/дм3,

БСК5 – 2,56 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,2 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 10 травня 2019 року) максимальні значення показників наступні:

ХСК – 26,32 мгО/дм3 ,

БСК5 – 2,16 мгО2/дм3.

Згідно Нормативів перевищення – по ХСК у 1,1 рази.

 

Результати виконаних протягом травня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 1.

   Назва створу Дата

відбору

Темпера-

тура,

      оС

Фактичні величини основних показників якості води
Розчине-ний кисеньмгО2/дм3 Кольо-

ровість0, ПКШ

Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо загальне,     мг/дм3 Марга-      нець, мг/дм3 Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ:

Норми ЕБВО від 30.07.12

 –  –   1,28 25,0  –   –    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

10.05.

2019

13,0 9,44 31 0,488 26,32  0,117 0,069  

0,205

Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 10.05.

2019

 

13,0

 

8,32

 

42

 

0,838

 

29,44

 

0,240

 

0,065

 

0,148

Відбір проб 10 травня 2019 року з Кременчуцького водосховища у створі Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал»

 

 

 

 

 

 

 


Контроль якості води у квітні

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 03 квітня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 26,33 мгО/дм3,

БСК5 – 2,40 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору  03 квітня 2019 року) максимальні значення показників наступні:

ХСК – 28,15 мгО/дм3 ,

БСК5 – 2,80 мгО2/дм3.

Згідно Нормативів перевищення – по ХСК у 1,1 рази.

 

Результати виконаних протягом квітня лабораторних досліджень за основними показниками наведені у таблиці 

 

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Кольо-

ровість0, ПКШ

Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ:  

Норми ЕБВО від 30.07.12

1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

03.04.

2019

5,0 11,60 38 0,23 28,15  0,15 0,065  

0,16

Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 03.04.

2019

 

5,0

 

11,20

 

42

 

0,38

 

26,33

 

0,22

 

0,051

 

0,12

Відбір проб у квітні з Кременчуцького водосховища у створі Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал»

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом березня  2019 року

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 26 березня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 26,46 мгО/дм3, БСК5 – 2,08 мгО2/дм3. По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору         26 березня 2019 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 30,30 мгО/дм3 , БСК5 – 2,44 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення – по ХСК у 1,2 рази.

 

 

 

Назва створу Датавідбору Тем

пера-тура,оС

Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Кольо-

ровість0, ПКШ

Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

загальне, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

НОРМАТИВ:  

Норми ЕБВО від 30.07.12

1,28 25,0    2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

26.03.

2019

5,0 10,88 36 0,212 30,30 < 0,1 0,065  

< 0,05

Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 26.03. 2019  

5,0

 

10,34

 

48

 

0,440

 

26,46

 

< 0,1

 

0,044

 

< 0,05

Відбір проб у березні з Кременчуцького водосховища у створі Власівського водозабору КП «Кременчукводоканал»

 

 

Аванкамера Градизької зрошувальної системи, березень 2019 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом лютого місяця 2019 року

Гідрохімічний режим води р.Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 06 лютого 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 35,77 мгО/дм3, БСК5 – 2,60 мгО2/дм3.

По вищевказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,4 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 06 лютого 2019 року) максимальні значення показників наступні:   ХСК – 34,30 мгО/дм3 , БСК5 – 2,52 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення – по ХСК у 1,4 рази.

 

Назва створу Дата відбору Темпера-тура,оС Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень

мгО2/дм3

Кольо-

ровість0, ПКШ

Амоній-іон мг/дм3 ХСК , мгО2/ дм3 Залізо

заг, мг/дм3

Марга-

нець, мг/дм3

Фосфат-іон,

мг/дм3

Норматив Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0

2,15

Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука

(с. Власівка)

06.02.

2019

 

2,0

 

6,40

 

31

 

0,609

 

34,30

 

0,171

 

0,132

 

0,121

Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні

06.02. 2019

2,0 6,60 49 0,581 35,77 0,261 0,072

0,158

 


Інформація про стан води у басейні р. Дніпро протягом січня місяця 2019р.

Гідрохімічний режим води р. Дніпро у створі водозабору м.Горішні Плавні (дата відбору 10 січня 2019 року) за результатами аналізів має наступні максимальні значення показників: ХСК – 28,57 мгО/дм3, БСК5 – 2,20 мгО2/3.

По вище вказаних Нормативах перевищення зафіксовано по ХСК у 1,1 рази.

У створі Власівського водозабору м.Кременчука з р.Дніпро (дата відбору 10 січня 2019 року) максимальні значення показників наступні: ХСК – 30,35 мгО/дм3 , БСК5 – 2,40 мгО2/дм3. Згідно Нормативів перевищення по ХСК у 1,2 рази.

 

Назва створу Дата відбору Температура, 0С Фактичні величини основних показників якості води
Р-ний кисень мгО2/дм3 Кольоровістьо, ПКШ Амоній-іон, мг/дм3 ХСК, мгО2/дм3 Залізо заг., мг/дм3 Марганець, мг/дм3 Фосфат іон, мг/дм3
НОРМАТИВ Норми ЕБВО від 30.07.12 1,28 25,0 2,15
Кременчуцьке водосховище
в/з м. Кременчука (с. Власівка) 10.01.2019 1,0 8,08 30 0,204 30,35 0,171 <0,05 0,133
Кам’янське водосховище
в/з м. Горішні Плавні 10.01.2019 1,0 7,24 48 0,659 28,57 0,153 0,062 0,189