Опис річкового басейну

 

Одним із елементів плану управління річковим басейном є виконання опису річкового басейну із зазначенням гідрографічного та водогосподарського районування кліматичних, геологічних та гідрогеологічних умов, рельєфу місцевості, ґрунтів, рослинного і тваринного світу, гідрологічного режиму річок, специфіки річкового басейну.

 

94,2%  площі Полтавської області знаходиться в межах суббасейну середнього Дніпра,

5,8% площі – в межах суббасейну нижнього Дніпра.

 

 

 

 

Ознайомитись з описом річкового суббасейну  верхнього  Дніпра  можна за посиланнями приведеними нижче:

Опис суббасейну середнього Дніпра